سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
چهار لقمه با طعم انسان (چهار گام تا اعماق فطرت)
نویسنده : عبدالکریم عابدینی
تاریخ : چهارشنبه 89 اسفند 11
زمان : ساعت 12:14 صبح

1

1

رایت ریا چشم ها را کور و آوازه ی سمعه گوش ها را در پوشش خویش کر کرده است.

کرکره ی چشم ها فرو افتاده است.

سوراخ گوش ها حفره ای است تا اعماق ظلمت و جهالت.

دل ها عفونت خانه ای است آکنده از "هوا"ی آلوده ی عجب و غرور و شهوت و شهرت و ...

...

2

2

چشم ها روزنه ای هستند تا فطرت بتواند آرایش هستی و جمال هستی آفرین را تماشا کنند.

و نیز منفذی که آگاهی ها از آن منفذ و مجرا به دل راه می یابد و سرزمین دل را سیراب می کند.

گوش ها نیز مجرای دیگری که در دل به مجرای چشم می پیوندند و (مرج البحرین یلتقیان).

...

3

3

چشم گاهی فقط "عین" است و صرفا حیوان.

گوش گاهی فقط "اذن" است و ابزاری حیوانی.

دل نیز گاهی مرکز ارتباط و اتصال چشم و گوش و محور مدیریت چریدن و خریدن و خزیدن و ...

و در نهایت نیز (لقد ذرانا لجهنم کثیرا من الجن و الانس)؛

چرا که: (لهم قلوب لایفقهون بها و لهم اعین لایبصرون بها و لهم آذان لایسمعون بها).

و البته وقتی کار به این جا می کشد: (اولئک کالانعام بل هم اضل).

به دلیل این که: (اولئک هم الغافلون).

...

4

4

انسان حقیقتی است با سه سرمایه ی خدادادی سمع و بصر و فواد؛

چرا که او خلیفه ی خدای سمیع است و سمع او بوی خدا می دهد.

و بصر او از مبدا لایزال بصیر نشات می گیرد.

فواد او نیز پایگاه اعجاز عظمت، حکمت، کرامت و عزت خداست.
برچسب ها: چهار (1)، لقمه (1)، طعم (1)، انسان (3)، گام (1)، اعماق (1)، فطرت (1)، | نظرمرجع دریافت قالب ها و ابزارهای مذهبی
Design By : Ashoora.ir


 

پایگاه جامع عاشورا