سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
چهار لقمه با طعم انسان (چهار گام تا اعماق فطرت)
نویسنده : عبدالکریم عابدینی
تاریخ : یکشنبه 92 آبان 12
زمان : ساعت 3:37 عصر

 

1

رایت ریا چشم ها را کور و آوازه ی سمعه گوش ها را در پوشش خویش کر کرده است.

کرکره ی چشم ها فرو افتاده است.

سوراخ گوش ها حفره ای است تا اعماق ظلمت و جهالت.

دل ها عفونت خانه ای است آکنده از "هوا"ی آلوده ی عجب و غرور و شهوت و شهرت و ...

2

چشم ها روزنه ای هستند تا فطرت بتواند آرایش هستی و جمال هستی آفرین را تماشا کنند.

و نیز منفذی که آگاهی ها از آن منفذ و مجرا به دل راه می یابد و سرزمین دل را سیراب می کند.

گوش ها نیز مجرای دیگری که در دل به مجرای چشم می پیوندند و (مرج البحرین یلتقیان).

3

چشم گاهی فقط "عین" است و صرفا حیوان.

گوش گاهی فقط "اذن" است و ابزاری حیوانی.

دل نیز گاهی مرکز ارتباط و اتصال چشم و گوش و محور مدیریت چریدن و خریدن و خزیدن و ...

و در نهایت نیز (لقد ذرانا لجهنم کثیرا من الجن و الانس)؛

چرا که: (لهم قلوب لایفقهون بها و لهم اعین لایبصرون بها و لهم آذان لایسمعون بها).

و البته وقتی کار به این جا می کشد: (اولئک کالانعام بل هم اضل).

به دلیل این که: (اولئک هم الغافلون).

4

انسان حقیقتی است با سه سرمایه ی خدادادی سمع و بصر و فواد؛

چرا که او خلیفه ی خدای سمیع است و سمع او بوی خدا می دهد.

و بصر او از مبدا لایزال بصیر نشات می گیرد.

فواد او نیز پایگاه اعجاز عظمت، حکمت، کرامت و عزت خداست.
برچسب ها: انسان (3)، | نظرمرجع دریافت قالب ها و ابزارهای مذهبی
Design By : Ashoora.ir


 

پایگاه جامع عاشورا