سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
چگونه دانا و توانا شویم؟
نویسنده : عبدالکریم عابدینی
تاریخ : جمعه 91 آبان 26
زمان : ساعت 12:56 صبح

واتقواالله...

تقوا ملکه ای است نورانی که با مداومت در عبادت، ممارست در رعایت حدود الهی و التزام مستمرّ نسبت به بایدها و نبایدهای دینی
در جان اهل ایمان پدیدار میشود...


با پیدایش و پرورش این ملکه، عقل با بصیرت و دانایی می نگرد و اراده با قدرت و توانایی گام برمی دارد

پیشی نگرفتن از خدا و رسول نیز در صورتی میّسر خواهد بود که انسان از ملکة تقوا برخوردار باشد؛

تا از سویی «بداند» که در پیشگاه خدای متعال و محضر فرستادة خداست

و مقتضای جلالت و عظمت خدا و شکوه و هیبت رسول خدا خضوع، خشوع و خشیت است

نه عجله، شتاب و پیشی گرفتن

و از سویی دیگر «بتواند» بر جوانح و جوارح خویش حکم رانی کند و از عهدة اجرای احکام عقل دانا و بینا برآید

برچسب ها: تقوا (1)، عبادت (1)، ممارست (1)، جوانح (1)، جوارح (1)، | نظرمرجع دریافت قالب ها و ابزارهای مذهبی
Design By : Ashoora.ir


 

پایگاه جامع عاشورا