سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
از وال استریت صدای ربنا می آید !
نویسنده : عبدالکریم عابدینی
تاریخ : یکشنبه 90 آذر 20
زمان : ساعت 11:23 عصر

از وال استریت صدای ربنا می آید !

وال استریت

آزادی و عدالت همواره فراگیرترین خواسته ی انسان ها در طول تاریخ و در پهنه ی جغرافیای زمین بوده است، به گونه ای که اگر خبری از راه برسد که در سیاره ای دیگر غیر از سیاره ی زمین ، آدمیانی زندگی می کنند ، مطمئن خواهیم بود که آنان نیز خواهان آزادی و عدالت هستند.

پیام آوران الهی همگی با کتاب آسمانی ازسوی خدا به یاری مردم آمده اند تا موانع را از سر راه آنان بردارند و راه را برای رسیدن آنان به آزادی و عدالت هموار سازند، 

برای این مقصد خدای متعال؛

در گام اول: آزادی را به ارمغان می آورد و راه آزادی را به انسان نشان می دهد تا در برابر هر کسی و هر چیزی به رسم بردگی کرنش نکند و به جای آن راه سرافرازی و سربلندی را در حرکت به سوی آفریننده ی یگانه در پیش گیرد و عزت، عظمت، کرامت و آزادگی به دست آورد:

اولا: «جز خدای یگانه برای هیچ کس و هیچ چیز کرنش نکنیم». ثانیا: «کسی را شریک خدا قرار ندهیم». ثالثا: «هیچ کس از ما، دیگری را به جای خدا صاحب اختیار نگیرد و او را بر خود مسلط نسازد». سوره آل عمران/64

درگام دوم: آنان را به قسط و عدل فرا میخواند: انسان آنگاه که از زنجیر اسارت سلطه ی دیگران و یا زندان خود ساخته ی سیطره ی هوا و هوس، نادانی، خرافه گرایی و هم اندیشی رها شود می تواند برای «قسط» قیام کند و البته پیامبران خدا با کتاب های آسمانی برای این مقصد به یاری او می شتابند. *لقد ارسلنا بالبینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط...* سوره حدید/25«ما پیام آوران خویش را با دلیل های روشن اعزام کردیم و کتاب و ترازو {ی سنجش حق از باطل} را نیز به همراه آنان فرو فرستادیم تا مردم {خود} به انصاف و قسط برخیزند. آری؛ مردم خود به قسط بر میخیزند ،یعنی حتی خدا آنان را به اقامه ی قسط مجبور نمی کند، چرا که آزادی آنان نیز می باید پاس داشته شود و آنان خود می باید به این مرتبت و منزلت راه یابند و با اراده و تصمیم خود حرکت کنند.

وال استریت

ودر گام سوم: اولا: خداوند همه ی کسانی را که برای آزادی و عدالت به پا می خیزند حمایت می کند.

ثانیا: به کسانی که ایمان آورده اند نهیب می زند که چرا به یاری آنان نمی شتابید : *و ما لکم لاتقاتلون فی سبیل الله * «شما را چه شده است که در راه خدا به جنگ بر نمی خیزید ؟!»

ثالثا: فریادگران آزادی و عدالت را در هر کجای جهان شایسته ی حمایت و همراهی می داند *و المستضعفین من الرجال و النساء و و الولدان* «از مردان و زنان و کودکان»

رابعا: خداوند همه ی خواسته ی آنان را در سه کلمه برای ما ترجمه می کند:

کلمه ی اول: آنان با خدا آشنا هستند و از خداوند می خواهند تا نیازشان را برآورده سازد واز سلطه جویان و ستم گران آزادشان فرماید: *ربنا أخرجنا من هذه القریة الظالم أهلها * «ای پروردگار ما! مارا از این جامعه که اهلش ستم می کنند رهایی بخش».

کلمه دوم: آنان از خدا درخواست میکنند تا او برای آنان حاکم، رهبر و "ولی" بگمارد. **واجعل لنا من لدنک ولیا** «و از سوی خود برای ما رهبر و سرپرست بگمار».

کلمه سوم: از خداوند می خواهند تا او برای آنان یاور و حامی گسیل فرماید: *واجعل لنا من لدنک نصیرا* «و از سوی خود برای ما یاور بگمار»سوره نساء/75
برچسب ها: عابدینی (2)، وال استریت (1)، ربنا (1)، عبدالکریم عابدینی (1)، | نظرمرجع دریافت قالب ها و ابزارهای مذهبی
Design By : Ashoora.ir


 

پایگاه جامع عاشورا